מבצע בוטוקס

אינדקס סוכני ביטוח

פוליסת ביטוח

פוליסת ביטוח הינה למעשה הסכם בין המבוטח לחברת הביטוח שבו מתחייבת חברת הביטוח לפרוע ואו לשלם נזק "באם" קרה משהו לא צפוי למבוטח.

הפוליסה אינה תקפה אם התברר שבעל הפוליסה נהג במרמה ואו גרם ביודעין לנזק בכדי לקבל את תמלוגי הביטוח

בתי המשפט בישראל אף הורו על פתיחת חקירה פלילית במקרים שבהם היה קיים חשד שבעל הפוליסה נהג במרמה ואו ברשלנות בכדי לממש את כספי הפוליסה

Pinterest